Search
* למימוש בסניפי שילב בלבד. מותנה ברכישה מעל 120₪ . כולל כפל מבצעים מותנה בחברות מועדון שילב, תוקף למימוש חודשיים ממועד הצטרפות למועדון.